Doula / geboortecoach

Wat is een doula / geboortecoach?

Een doula is een geboortecoach die je begeleidt tijdens de zwangerschap en de bevalling, thuis of in het ziekenhuis. Ze biedt jou en je partner fysieke en emotionele steun. Ze is het vaste gezicht tijdens de bevalling. Een doula ondersteunt je in het nemen van je eigen beslissingen en tijdens je zwangerschap kijkt samen met jou wat het beste bij je past. Ze verleent geen medische handelingen, maar is wel onderdeel van je geboorteteam, naast de verloskundige en kraamhulp.

Geef je over aan de natuur, heb vertrouwen in je lichaam en zoek de juiste ondersteuning. Wanneer jij met vertrouwen bevalt, weet ik zeker dat je intens gaat genieten van de geboorte van je kindje. 

What is a doula / birthcoach?

A doula is a birth coach who guides you during pregnancy and delivery, at home or in the hospital. She offers you and your partner physical and emotional support. She is the regular face during childbirth. A doula supports you in making your own decisions and during your pregnancy, together with you, looks at what suits you best. She does not provide medical procedures, but is part of your birth team, in addition to the midwife and maternity assistant.

Surrender to nature, have faith in your body and seek the right support. When you give birth with confidence, I am sure that you will intensely enjoy the birth of your child.

 

 

Wat doe ik als doula / geboortecoach?

Als doula / geboortecoach maak ik deel uit van jouw geboorteteam en kan ik voor elke bevalling waardevol zijn. Het maakt niet uit of je bevalt van je eerste kindje of tweede kindje, thuis of in het ziekenhuis. Misschien heb je bij de eerste bevalling een onprettige situatie meegemaakt of zijn er zorgen en angsten bij jou of je partner. Het kan zijn dat je het prettig vindt om een vertrouwd iemand naast je te hebben die jullie onafgebroken fysieke en emotionele ondersteuning geeft.

Als doula begeleid ik jou en je partner in de voorbereiding op de bevalling en tijdens de geboorte. Ik richt mij in mijn begeleiding op de mindset. Als je overtuigd bent van je eigen kracht dan heb je de regie in handen tijdens de bevalling.  Mijn doel is om tijdens de bevalling op de achtergrond aanwezig te zijn, omdat je met volledig vertrouwen en ontspanning je kindje geboren laat worden!

Mijn aanpak is down-tot-earth. Niets geen zweverige gedoe, maar oprechte gesprekken. We pakken samen jouw angsten en onzekerheden aan en zorgen dat je leert vertrouwen in jezelf en je lichaam ……..  en heel belangrijk is dat je je daaraan durft over te geven.

Voorafgaand aan de bevalling zal ik drie keer bij je thuis komen om jullie wensen met betrekking tot de geboorte te bespreken en te kijken wat bij jullie past. Tijdens deze afspraken leren wij elkaar zo goed mogelijk kennen.  Samen gaan we kijken hoe je ideale bevalling eruit ziet en welke keuzes je daarin kunt maken. Vaak is er veel meer mogelijk dan je denkt.

 

Wat doe ik als doula / geboortecoach?

As a doula / birth coach I am part of your birth team and I can be valuable for every birth. It does not matter whether you give birth to your first child or second child, at home or in the hospital. Perhaps you have experienced an unpleasant situation during the first delivery or there are worries and fears with you or your partner. You may find yourself comfortable having a trusted person by your side who will provide you with continuous physical and emotional support.

As a doula, I guide you and your partner in the preparation for the birth and during the birth. I focus on the mindset in my guidance. If you are convinced of your own strength, you are in control during the delivery. My goal is to be present in the background during childbirth, because you can let your child be born with complete confidence and relaxation!

My approach is down-to-earth. Nothing no woolly fuss, but sincere conversations. Together we tackle your fears and insecurities and ensure that you learn to trust yourself and your body …….. and very important is that you dare to surrender to it.

Prior to the delivery, I will come to your home three times to discuss your wishes regarding the birth and to see what suits you. During these appointments we get to know each other as well as possible. Together we will look at what your ideal birth looks like and what choices you can make. Often there is much more possible than you think.

Samen gaan we kijken hoe jij zo prettig en ontspannen mogelijk kunt bevallen en welke ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen, massages en bevalhoudingen jij prettig vindt. Er is ruimte voor vragen, andere mogelijke wensen en het bespreken van je zorgen of angsten.

Together we will look at how you can give birth as pleasantly and relaxed as possible and which breathing techniques, relaxation exercises, massages and birthing positions you like. There is room for questions, other possible wishes and discussing your concerns or fears.

Met mijn kennis zal ik je tips en informatie geven en ingaan op jou wensen. Jij kunt zelf beslissen welke informatie je nodig hebt en welke beslissingen er bij jou passen. Het is jouw lijf, jouw baby en als doula zal ik je tijdens de bevalling fysiek en emotioneel ondersteunen en je aanmoedigen als je denkt het niet meer aan te kunnen. Het is niet zo dat de doula de rol van de partner overneemt, je partner blijft erg belangrijk tijdens de bevaling. Ze kan ook de partner helpen door zijn zorgen en angsten te bespreken en tijdens de bevalling aanwijzingen te geven hoe hij jou het beste kan ondersteunen.

With my knowledge I will give you tips and information and respond to your wishes. You can decide for yourself what information you need and which decisions suit you. It is your body, your baby and as a doula I will support you physically and emotionally during the delivery and encourage you if you think you can no longer cope. It is not that the doula takes over the role of the partner, your partner remains very important during the birth. She can also help the partner by discussing their worries and fears and giving directions during childbirth on how best to support you.

Ik zal je geboortewensen tijdens de bevalling kenbaar maken naar andere betrokken zorgverleners en je helpen je eigen keuzes zo helder mogelijk te maken. Hierdoor kan jij je aandacht met rust en ontspanning bij je bevalling houden. In de weken voorafgaand aan je bevalling heb ik je goed leren kennen en weet ik wat je wensen en behoeften zijn, ik zal je tijdens de bevalling ondersteunen en aanwezig zijn, zodat ik weet hoe jij je voelt en hoe het met je gaat.

I will make your birth wishes known to other healthcare providers involved during the delivery and help you to make your own choices as clear as possible. This allows you to keep your attention with rest and relaxation during your delivery. In the weeks leading up to your delivery I got to know you well and I know what your wishes and needs are, I will support you during the delivery and be present, so that I know how you feel and how you are doing.

Laten we leren een bevalling als iets moois te zien en laten we genieten van de prachtige geboorte jouw kindje. Ik help je graag, op de manier die het beste bij je past!

Heb je interesse, wil je kennis met mij maken of wil je meer weten? 

Let’s learn to see childbirth as something beautiful and let’s enjoy the beautiful birth of your child. I am happy to help you, in the way that suits you best!

Are you interested, do you want to meet me or do you want to know more?

Feet on the Floor

Voetreflexologie en Massage Abcoude

logo2

Tijdens de zwangerschap vinden er veel veranderingen plaats. De voetreflexmassages zijn erop gericht om je gezondheid in deze periode te optimaliseren en je lichamelijk en geestelijk voor te bereiden op de bevalling. Het geeft jouw en je ongeboren kindje momenten van rust en ontspanning. Voetreflexmassage geeft verlichting bij klachten en problemen tijdens de zwangerschap. Je kunt daarbij denken aan misselijkheid, maagzuur, rugpijn, vermoeidheid, stemmingswisselingen, obstipatie en slapeloosheid. Reflexologie kan ook ingezet worden om de bevalling op te wekken wanneer je uitgerekend bent. Op voetreflex- info.nl kun je een artikel vinden over zwangerschapsreflexologie.

logo2
kraam en co

kraam & Co

Kraamzorg op maat Abcoude

kraam en co

Kraam & Co staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid en jarenlange ervaring op het gebied van kraamzorg in Abcoude en omstreken. Onze professionele service rond de geboorte van je kindje is de eerste stap in de goede richting. De kraamverzorgende zorgt voor rust en regelmaat, zodat jij goed kunt herstellen van je bevalling en optimaal kunt genieten van je kindje en de kraamweek. In deze week krijg je voldoende tools aangereikt om na je kraamperiode zelfstandig verder te kunnen.

De belangrijkste vragen op een rij

 Bekijk hieronder de FAQ’s. 

Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met mij op.

 

De constante aanwezigheid van een doula bij je bevalling zorgt ervoor dat je weeën  makkelijker op gang komen en je bevalling soepeler verloopt. Je kunt bewuste keuzes maken, je zelfvertrouwen groeit en na de bevalling heb je een soepelere start met je baby.

Door de aanwezigheid van een doula bij de bevalling geven moeders vaker borstvoeding, hebben ze meer zelfvertrouwen na de bevalling, minder vaak last van een depressie, een sterkere band met hun baby en vertrouwen meer op eigen intuïtie en laten zich niet leiden door wat anderen zeggen.

De voordelen van een doula bij je bevalling (wetenschappelijk bewezen)

 • 25% kortere duur van de bevalling
 • 60% minder verzoeken om een ruggenprik
 • 40% minder kans op ingrepen 
 • 50% minder kans op een keizersnede
 • 40% minder gebruik van oxytocine (inleiden)
 • 30% minder behoefte aan pijnbestrijding
 • Minder postnatale depressies zes weken na de geboorte
 • Een grotere mate van tevredenheid over hun bevalling
 • De partner is actiever betrokken bij de geboorte, daardoor goede start als ouders

Een vraag die heel erg vaak wordt gesteld en zeker niet onbegrijpelijk is.

De partner is een onmisbaar persoon tijdens jouw bevalling. Maar ook voor jouw partner is een bevalling spannend en iets onbekends. Vaak voelen ze zich emotioneel, machteloos en weten ze niet goed hoe ze hun vrouw het beste kunnen ondersteunen, Een doula is er om je partner tips te geven over hoe hij jou het beste kan ondersteunen en de rust behouden wanneer het even moeilijk is en om het even over te nemen wanneer je partner even een pauze nodig heeft.

Een doula is er niet om de partner te vervangen, maar ter versterking van het geboorteteam en een aanvulling op de zorg voor de bevallende vrouw.

 • De verloskundige is een medisch getrainde professional en een doula biedt geen medische ondersteuning.
 • De verloskundige zorgt voor de gezondheid en veiligheid van de vrouw en haar baby tijdens de zwangerschap en na de geboorte.
 • De doula is er voor emotionele steun en is een vertrouwd gezicht waar je een band mee hebt opgebouwd, terwijl de verloskundige de primaire zorgverlener is.
 • De doula leert de zwangere vrouw hoe ze zich kan ontspannen en de pijn kan verminderen tijdens de bevalling.

Begrijpen wat er in het lichaam van de vrouw gebeurt bij de bevalling, wat de baarmoederspierlagen doen en wat voor negatieve invloed angst en stress op het proces hebben. Het is belangrijk om tijdens de bevalling te ontspannen, omdat je dan endorfines (natuurlijke pijnstilling die twee keer zo sterk is als morfine) aanmaakt. Het vrouwelijk lichaam is gebouwd om te bevallen, een vrouw in coma is in staat te bevallen.

Ook belangrijk om te weten wat je gaat voelen tijdens de bevalling en hoe je daarmee kunt omgaan. Uit welke fases bestaat de bevalling en hoe herken je deze fases?

Ben je al op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is rondom je bevalling? Wat zijn jouw wensen en geboortevoorkeuren? Wil je in het ziekenhuis bevallen of thuis? Wat zijn de voor- en nadelen van een badbevalling? Welke natuurlijke pijnbestrijding is mogelijk en welke hebben consequenties? Heb je weleens gehoord van het Gouden Uur? Hoe kan ik zelf de regie in handen nemen? Als plan A niet loopt zoals gewenst is er een plan B of C. Er is veel meer mogelijk dan je denkt!!!

Goed voorbereiden op bevalling zorgt er voor:

 • Dat je vol vertrouwen aan je nieuwe taak begint.
 • Dat je weet wat er in je lijf gebeurt en hoe jullie daar op in kunnen spelen.
 • Dat je vertrouwen krijgt in je lichaam; jouw lijf is gemaakt om te baren en jij kunt dat ook!
 • Dat je weet hoe je ervoor zorgt dat de pijn geen loopje met je neemt.
 • Dat jij/jullie weten wat je keuzes zijn en zelf de regie houden.
 • Dat jij de baas bent over je eigen lijf en bevalling.
 • Dat angst plaats maakt voor vertrouwen.
 • Dat jij weet wat je opties zijn als je bevalling niet verloopt zoals gehoopt.
 • Dat je beter in je vel zit na de bevalling waardoor je ook krachtiger aan het moederschap begint.

Ik hoor regelmatig van cursisten (en met name de partners) dat ze na het horen van de naam van de cursus en het zien van het boek hadden verwacht dat het een “zweverige” cursus zou zijn. Deze cursus is absoluut geen zweverige cursus, maar juist een hele inspirerende cursus die heel informatief en praktisch is.

Tijdens les 2 van de cursus hoor ik vaak dat ze het helemaal niet zweverig vinden en heel anders tegen de bevalling zijn gaan aankijken. Ook hadden ze geen idee wat er allemaal mogelijk is op het gebied van geboorte en hebben ze een heel ander beeld van de bevalling gekregen. 

Ik ben zelf totaal niet zweverig en juist een heel nuchter en realistisch persoon.

Het woord HypnoBirthing klinkt heel zweverig, maar het is niet meer dan een vorm van zelfhypnose. Het gebeurt iedereen wel eens dat je naar een film zit te kijken en je partner iets tegen je zegt, maar dat het je geheel ontgaat wat er gezegd wordt.

HypnoBirthing is een methode om je te helpen de geboorte van je baby ontspannen door te komen. De methode is ontwikkeld door de Amerikaanse Mary Mongan en in Nederland inmiddels heel bekend. Het is een methode van zelfhypnose, waarbij ervan uit wordt gegaan, dat zwangerschap en geboorte normale, natuurlijke en gezonde levensprocessen zijn.

 

‘If you change the way you view birth, the way you birth will change’.

MARIE F. MONGAN

De constante aanwezigheid van een doula bij je bevalling zorgt ervoor dat je weeën  makkelijker op gang komen en je bevalling soepeler verloopt. Je kunt bewuste keuzes maken, je zelfvertrouwen groeit en na de bevalling heb je een soepelere start met je baby.

Door de aanwezigheid van een doula bij de bevalling geven moeders vaker borstvoeding, hebben ze meer zelfvertrouwen na de bevalling, minder vaak last van een depressie, een sterkere band met hun baby en vertrouwen meer op eigen intuïtie en laten zich niet leiden door wat anderen zeggen.

De voordelen van een doula bij je bevalling (wetenschappelijk bewezen)

 • 25% kortere duur van de bevalling
 • 60% minder verzoeken om een ruggenprik
 • 40% minder kans op ingrepen 
 • 50% minder kans op een keizersnede
 • 40% minder gebruik van oxytocine (inleiden)
 • 30% minder behoefte aan pijnbestrijding
 • Minder postnatale depressies zes weken na de geboorte
 • Een grotere mate van tevredenheid over hun bevalling
 • De partner is actiever betrokken bij de geboorte, daardoor goede start als ouders

Een vraag die heel erg vaak wordt gesteld en zeker niet onbegrijpelijk is.

De partner is een onmisbaar persoon tijdens jouw bevalling. Maar ook voor jouw partner is een bevalling spannend en iets onbekends. Vaak voelen ze zich emotioneel, machteloos en weten ze niet goed hoe ze hun vrouw het beste kunnen ondersteunen, Een doula is er om je partner tips te geven over hoe hij jou het beste kan ondersteunen en de rust behouden wanneer het even moeilijk is en om het even over te nemen wanneer je partner even een pauze nodig heeft.

Een doula is er niet om de partner te vervangen, maar ter versterking van het geboorteteam en een aanvulling op de zorg voor de bevallende vrouw.

 • De verloskundige is een medisch getrainde professional en een doula biedt geen medische ondersteuning.
 • De verloskundige zorgt voor de gezondheid en veiligheid van de vrouw en haar baby tijdens de zwangerschap en na de geboorte.
 • De doula is er voor emotionele steun en is een vertrouwd gezicht waar je een band mee hebt opgebouwd, terwijl de verloskundige de primaire zorgverlener is.
 • De doula leert de zwangere vrouw hoe ze zich kan ontspannen en de pijn kan verminderen tijdens de bevalling.

Begrijpen wat er in het lichaam van de vrouw gebeurt bij de bevalling, wat de baarmoederspierlagen doen en wat voor negatieve invloed angst en stress op het proces hebben. Het is belangrijk om tijdens de bevalling te ontspannen, omdat je dan endorfines (natuurlijke pijnstilling die twee keer zo sterk is als morfine) aanmaakt. Het vrouwelijk lichaam is gebouwd om te bevallen, een vrouw in coma is in staat te bevallen.

Ook belangrijk om te weten wat je gaat voelen tijdens de bevalling en hoe je daarmee kunt omgaan. Uit welke fases bestaat de bevalling en hoe herken je deze fases?

Ben je al op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is rondom je bevalling? Wat zijn jouw wensen en geboortevoorkeuren? Wil je in het ziekenhuis bevallen of thuis? Wat zijn de voor- en nadelen van een badbevalling? Welke natuurlijke pijnbestrijding is mogelijk en welke hebben consequenties? Heb je weleens gehoord van het Gouden Uur? Hoe kan ik zelf de regie in handen nemen? Als plan A niet loopt zoals gewenst is er een plan B of C. Er is veel meer mogelijk dan je denkt!!!

Goed voorbereiden op bevalling zorgt er voor:

 • Dat je vol vertrouwen aan je nieuwe taak begint.
 • Dat je weet wat er in je lijf gebeurt en hoe jullie daar op in kunnen spelen.
 • Dat je vertrouwen krijgt in je lichaam; jouw lijf is gemaakt om te baren en jij kunt dat ook!
 • Dat je weet hoe je ervoor zorgt dat de pijn geen loopje met je neemt.
 • Dat jij/jullie weten wat je keuzes zijn en zelf de regie houden.
 • Dat jij de baas bent over je eigen lijf en bevalling.
 • Dat angst plaats maakt voor vertrouwen.
 • Dat jij weet wat je opties zijn als je bevalling niet verloopt zoals gehoopt.
 • Dat je beter in je vel zit na de bevalling waardoor je ook krachtiger aan het moederschap begint.

Ik hoor regelmatig van cursisten (en met name de partners) dat ze na het horen van de naam van de cursus en het zien van het boek hadden verwacht dat het een “zweverige” cursus zou zijn. Deze cursus is absoluut geen zweverige cursus, maar juist een hele inspirerende cursus die heel informatief en praktisch is.

Tijdens les 2 van de cursus hoor ik vaak dat ze het helemaal niet zweverig vinden en heel anders tegen de bevalling zijn gaan aankijken. Ook hadden ze geen idee wat er allemaal mogelijk is op het gebied van geboorte en hebben ze een heel ander beeld van de bevalling gekregen. 

Ik ben zelf totaal niet zweverig en juist een heel nuchter en realistisch persoon.

Het woord HypnoBirthing klinkt heel zweverig, maar het is niet meer dan een vorm van zelfhypnose. Het gebeurt iedereen wel eens dat je naar een film zit te kijken en je partner iets tegen je zegt, maar dat het je geheel ontgaat wat er gezegd wordt.

HypnoBirthing is een methode om je te helpen de geboorte van je baby ontspannen door te komen. De methode is ontwikkeld door de Amerikaanse Mary Mongan en in Nederland inmiddels heel bekend. Het is een methode van zelfhypnose, waarbij ervan uit wordt gegaan, dat zwangerschap en geboorte normale, natuurlijke en gezonde levensprocessen zijn.

 

‘If you change the way you view birth, the way you birth will change’.

MARIE F. MONGAN

The key questions in a row

Check out the FAQ’s below. 

If your question is not listed, please feel free to contact me.

The constant presence of a doula at your birth allows your contractions to start more easily and your labor to go more smoothly. You can make conscious choices, your self-confidence grows and after delivery you have a smoother start with your baby.

Because of the presence of a doula at the birth, mothers breastfeed more often, have more self-confidence after delivery, less often suffer from depression, have a stronger bond with their baby and trust their own intuition more and do not let themselves be led by what others say.

The benefits of having a doula at your birth (scientifically proven)

 • 25% shorter duration of labor 
 • 60% fewer requests for an epideral 
 • 40% less chance of surgeries  
 • 50% less chance of a saesarean section 
 • 40% less use of oxytocin (induction) 
 • 30% less need of pain relief 
 • less postpartum depression six weeks after birth 
 • Greater satisfaction with their delivery 
 • The partner is more actively involved  in the birth 
 

Een vraag die heel erg vaak wordt gesteld en zeker niet onbegrijpelijk is.

De partner is een onmisbaar persoon tijdens jouw bevalling. Maar ook voor jouw partner is een bevalling spannend en iets onbekends. Vaak voelen ze zich emotioneel, machteloos en weten ze niet goed hoe ze hun vrouw het beste kunnen ondersteunen, Een doula is er om je partner tips te geven over hoe hij jou het beste kan ondersteunen en de rust behouden wanneer het even moeilijk is en om het even over te nemen wanneer je partner even een pauze nodig heeft.

Een doula is er niet om de partner te vervangen, maar ter versterking van het geboorteteam en een aanvulling op de zorg voor de bevallende vrouw.

 • De verloskundige is een medisch getrainde professional en een doula biedt geen medische ondersteuning.
 • De verloskundige zorgt voor de gezondheid en veiligheid van de vrouw en haar baby tijdens de zwangerschap en na de geboorte.
 • De doula is er voor emotionele steun en is een vertrouwd gezicht waar je een band mee hebt opgebouwd, terwijl de verloskundige de primaire zorgverlener is.
 • De doula leert de zwangere vrouw hoe ze zich kan ontspannen en de pijn kan verminderen tijdens de bevalling.

Begrijpen wat er in het lichaam van de vrouw gebeurt bij de bevalling, wat de baarmoederspierlagen doen en wat voor negatieve invloed angst en stress op het proces hebben. Het is belangrijk om tijdens de bevalling te ontspannen, omdat je dan endorfines (natuurlijke pijnstilling die twee keer zo sterk is als morfine) aanmaakt. Het vrouwelijk lichaam is gebouwd om te bevallen, een vrouw in coma is in staat te bevallen.

Ook belangrijk om te weten wat je gaat voelen tijdens de bevalling en hoe je daarmee kunt omgaan. Uit welke fases bestaat de bevalling en hoe herken je deze fases?

Ben je al op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is rondom je bevalling? Wat zijn jouw wensen en geboortevoorkeuren? Wil je in het ziekenhuis bevallen of thuis? Wat zijn de voor- en nadelen van een badbevalling? Welke natuurlijke pijnbestrijding is mogelijk en welke hebben consequenties? Heb je weleens gehoord van het Gouden Uur? Hoe kan ik zelf de regie in handen nemen? Als plan A niet loopt zoals gewenst is er een plan B of C. Er is veel meer mogelijk dan je denkt!!!

Goed voorbereiden op bevalling zorgt er voor:

 • Dat je vol vertrouwen aan je nieuwe taak begint.
 • Dat je weet wat er in je lijf gebeurt en hoe jullie daar op in kunnen spelen.
 • Dat je vertrouwen krijgt in je lichaam; jouw lijf is gemaakt om te baren en jij kunt dat ook!
 • Dat je weet hoe je ervoor zorgt dat de pijn geen loopje met je neemt.
 • Dat jij/jullie weten wat je keuzes zijn en zelf de regie houden.
 • Dat jij de baas bent over je eigen lijf en bevalling.
 • Dat angst plaats maakt voor vertrouwen.
 • Dat jij weet wat je opties zijn als je bevalling niet verloopt zoals gehoopt.
 • Dat je beter in je vel zit na de bevalling waardoor je ook krachtiger aan het moederschap begint.

Ik hoor regelmatig van cursisten (en met name de partners) dat ze na het horen van de naam van de cursus en het zien van het boek hadden verwacht dat het een “zweverige” cursus zou zijn. Deze cursus is absoluut geen zweverige cursus, maar juist een hele inspirerende cursus die heel informatief en praktisch is.

Tijdens les 2 van de cursus hoor ik vaak dat ze het helemaal niet zweverig vinden en heel anders tegen de bevalling zijn gaan aankijken. Ook hadden ze geen idee wat er allemaal mogelijk is op het gebied van geboorte en hebben ze een heel ander beeld van de bevalling gekregen. 

Ik ben zelf totaal niet zweverig en juist een heel nuchter en realistisch persoon.

Het woord HypnoBirthing klinkt heel zweverig, maar het is niet meer dan een vorm van zelfhypnose. Het gebeurt iedereen wel eens dat je naar een film zit te kijken en je partner iets tegen je zegt, maar dat het je geheel ontgaat wat er gezegd wordt.

HypnoBirthing is een methode om je te helpen de geboorte van je baby ontspannen door te komen. De methode is ontwikkeld door de Amerikaanse Mary Mongan en in Nederland inmiddels heel bekend. Het is een methode van zelfhypnose, waarbij ervan uit wordt gegaan, dat zwangerschap en geboorte normale, natuurlijke en gezonde levensprocessen zijn.

 

‘If you change the way you view birth, the way you birth will change’.

MARIE F. MONGAN

De constante aanwezigheid van een doula bij je bevalling zorgt ervoor dat je weeën  makkelijker op gang komen en je bevalling soepeler verloopt. Je kunt bewuste keuzes maken, je zelfvertrouwen groeit en na de bevalling heb je een soepelere start met je baby.

Door de aanwezigheid van een doula bij de bevalling geven moeders vaker borstvoeding, hebben ze meer zelfvertrouwen na de bevalling, minder vaak last van een depressie, een sterkere band met hun baby en vertrouwen meer op eigen intuïtie en laten zich niet leiden door wat anderen zeggen.

De voordelen van een doula bij je bevalling (wetenschappelijk bewezen)

 • 25% kortere duur van de bevalling
 • 60% minder verzoeken om een ruggenprik
 • 40% minder kans op ingrepen 
 • 50% minder kans op een keizersnede
 • 40% minder gebruik van oxytocine (inleiden)
 • 30% minder behoefte aan pijnbestrijding
 • Minder postnatale depressies zes weken na de geboorte
 • Een grotere mate van tevredenheid over hun bevalling
 • De partner is actiever betrokken bij de geboorte, daardoor goede start als ouders

Een vraag die heel erg vaak wordt gesteld en zeker niet onbegrijpelijk is.

De partner is een onmisbaar persoon tijdens jouw bevalling. Maar ook voor jouw partner is een bevalling spannend en iets onbekends. Vaak voelen ze zich emotioneel, machteloos en weten ze niet goed hoe ze hun vrouw het beste kunnen ondersteunen, Een doula is er om je partner tips te geven over hoe hij jou het beste kan ondersteunen en de rust behouden wanneer het even moeilijk is en om het even over te nemen wanneer je partner even een pauze nodig heeft.

Een doula is er niet om de partner te vervangen, maar ter versterking van het geboorteteam en een aanvulling op de zorg voor de bevallende vrouw.

 • De verloskundige is een medisch getrainde professional en een doula biedt geen medische ondersteuning.
 • De verloskundige zorgt voor de gezondheid en veiligheid van de vrouw en haar baby tijdens de zwangerschap en na de geboorte.
 • De doula is er voor emotionele steun en is een vertrouwd gezicht waar je een band mee hebt opgebouwd, terwijl de verloskundige de primaire zorgverlener is.
 • De doula leert de zwangere vrouw hoe ze zich kan ontspannen en de pijn kan verminderen tijdens de bevalling.

Begrijpen wat er in het lichaam van de vrouw gebeurt bij de bevalling, wat de baarmoederspierlagen doen en wat voor negatieve invloed angst en stress op het proces hebben. Het is belangrijk om tijdens de bevalling te ontspannen, omdat je dan endorfines (natuurlijke pijnstilling die twee keer zo sterk is als morfine) aanmaakt. Het vrouwelijk lichaam is gebouwd om te bevallen, een vrouw in coma is in staat te bevallen.

Ook belangrijk om te weten wat je gaat voelen tijdens de bevalling en hoe je daarmee kunt omgaan. Uit welke fases bestaat de bevalling en hoe herken je deze fases?

Ben je al op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is rondom je bevalling? Wat zijn jouw wensen en geboortevoorkeuren? Wil je in het ziekenhuis bevallen of thuis? Wat zijn de voor- en nadelen van een badbevalling? Welke natuurlijke pijnbestrijding is mogelijk en welke hebben consequenties? Heb je weleens gehoord van het Gouden Uur? Hoe kan ik zelf de regie in handen nemen? Als plan A niet loopt zoals gewenst is er een plan B of C. Er is veel meer mogelijk dan je denkt!!!

Goed voorbereiden op bevalling zorgt er voor:

 • Dat je vol vertrouwen aan je nieuwe taak begint.
 • Dat je weet wat er in je lijf gebeurt en hoe jullie daar op in kunnen spelen.
 • Dat je vertrouwen krijgt in je lichaam; jouw lijf is gemaakt om te baren en jij kunt dat ook!
 • Dat je weet hoe je ervoor zorgt dat de pijn geen loopje met je neemt.
 • Dat jij/jullie weten wat je keuzes zijn en zelf de regie houden.
 • Dat jij de baas bent over je eigen lijf en bevalling.
 • Dat angst plaats maakt voor vertrouwen.
 • Dat jij weet wat je opties zijn als je bevalling niet verloopt zoals gehoopt.
 • Dat je beter in je vel zit na de bevalling waardoor je ook krachtiger aan het moederschap begint.

Ik hoor regelmatig van cursisten (en met name de partners) dat ze na het horen van de naam van de cursus en het zien van het boek hadden verwacht dat het een “zweverige” cursus zou zijn. Deze cursus is absoluut geen zweverige cursus, maar juist een hele inspirerende cursus die heel informatief en praktisch is.

Tijdens les 2 van de cursus hoor ik vaak dat ze het helemaal niet zweverig vinden en heel anders tegen de bevalling zijn gaan aankijken. Ook hadden ze geen idee wat er allemaal mogelijk is op het gebied van geboorte en hebben ze een heel ander beeld van de bevalling gekregen. 

Ik ben zelf totaal niet zweverig en juist een heel nuchter en realistisch persoon.

Het woord HypnoBirthing klinkt heel zweverig, maar het is niet meer dan een vorm van zelfhypnose. Het gebeurt iedereen wel eens dat je naar een film zit te kijken en je partner iets tegen je zegt, maar dat het je geheel ontgaat wat er gezegd wordt.

HypnoBirthing is een methode om je te helpen de geboorte van je baby ontspannen door te komen. De methode is ontwikkeld door de Amerikaanse Mary Mongan en in Nederland inmiddels heel bekend. Het is een methode van zelfhypnose, waarbij ervan uit wordt gegaan, dat zwangerschap en geboorte normale, natuurlijke en gezonde levensprocessen zijn.

 

‘If you change the way you view birth, the way you birth will change’.

MARIE F. MONGAN

Meer informatie?

Staat jouw vraag hier niet tussen of wil je eens vrijblijvend kennismaken? Stuur dan een mailtje naar: