Wie is Susan?

wie ben ik

Over Susan

Mijn naam is Susan Veldman, 52 jaar oud , getrouwd en moeder van twee dochters. Met veel plezier heb ik, ruim 15 jaar, in de Facility Management gewerkt. Mijn dochters werden geboren en ik vond het heerlijk om full -time voor de meisjes (en de hond) thuis te kunnen zijn. Mijn man was vaak voor zijn werk in het buitenland en toen de kinderen vier en zes jaar oud waren zijn we met het gezin naar het buitenland verhuisd, eerst naar Dublin en daarna naar New York.

Tijdens een cursus “reanimatie voor kinderen” ontmoette ik een Amerikaanse doula. Ik had nog nooit van een doula gehoord en raakte met haar in gesprek over haar werk. Toen vielen voor mij de puzzelstukjes in elkaar en werd het mij duidelijk: dit is wat ik wilde gaan doen! Zwangere vrouwen voorbereiden op een prachtig avontuur, ondersteuning bieden tijdens de moeilijkste momenten bij hun bevalling en de aanstaande ouders de kracht bieden om hier een positieve ervaring van te maken! Het blijft een wonder, de hele zwangerschap tot en met de geboorte van de baby.

 

In Amerika ben ik begonnen met de opleiding voor doula en eenmaal weer woonachtig in Nederland ben ik de opleiding voor Doula in Utrecht gaan volgen. Inmiddels ben ik gecertificeerd Doula en heb ik mijn trainingscertificaat docent Relaxed Bevallen met HypnoBirthing en Mindfulness behaald. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en volg regelmatig cursussen en workshops. Afgelopen jaar heb ik de workshop “Fysiologische bevallingen” van de verloskundige Rebecca Visser bijgewoond en momenteel doe ik een cursus fotografie om van jou zwangerschap en/of bevalling mooie plaatjes te kunnen schieten .

Fotograferen is één van mijn hobby’s en de geboorte van je baby is één van de meest bijzondere momenten in je leven. Bevallingsfotografie is zo bijzonder, er zijn zoveel emoties van moeder en vader, er gebeurt zoveel, dat je misschien niet alles meekrijgt. Het is dan extra bijzonder dat je de mogelijkheid krijgt om alles terug te zien.

De wereld van zwangerschap en geboorte heeft mij altijd gefascineerd, daarom heb ik besloten om mijzelf te richten op het begeleiden van (aanstaande) ouders in deze bijzondere periode. Mijn werk als doula, het geven van de cursus en het fotograferen sluit hier prachtig op aan, waardoor ik vrouwen en hun partners vertrouwen wil geven in de aanloop naar de geboorte van hun kindje.

Ben je op zoek naar een doula in Amsterdam, Abcoude of omgeving en wil je door mij begeleid worden?

Dan nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek,

 

Vriendelijke groet, Susan

About Susan

My name is Susan Veldman, 52 years old, married and mother of two daughters. With great pleasure I have worked in Facility Management for more than 15 years. My daughters were born and I loved being able to be home full-time for the girls (and the dog). My husband was often abroad for work and when the children were four and six years old we moved abroad with the family, first to Dublin and then to New York.

 

In America I met a doula for the first time during a course “CPR for children” that I took there. I had never heard of a doula and got into a conversation with her about her work. Then the pieces of the puzzle fell together for me and it became clear to me: this is what I wanted to do! Preparing pregnant women for a wonderful adventure, providing support during the most difficult moments in childbirth and empowering parents-to-be to make this a positive experience! It remains a miracle, the entire pregnancy up to and including the birth of the baby.

In America I started with the training for doula and once I live in the Netherlands again I started the training for Doula in Utrecht. I am now certified Doula and I have obtained my training certificate teacher Relaxed Giving Birth with HypnoBirthing and Mindfulness. I find it important to continue to develop myself and regularly follow courses and workshops. Last year I attended the workshop “Physiological deliveries” of the midwife Rebecca Visser and currently I am doing a photography course to be able to shoot beautiful pictures of your pregnancy and / or delivery.

Photography is one of my hobbies and the birth of your baby is one of the most special moments in your life. Childbirth photography is so special, there are so many emotions from mother and father, there is so much going on, that you may not get everything. It is then extra special that you get the opportunity to see everything again.

The world of pregnancy and birth has always fascinated me, which is why I decided to focus on guiding (future) parents in this special period. My work as a doula, giving the course and photographing fits in beautifully with this, so I want to give women and their partners confidence in the run-up to the birth of their child.

 

Are you looking for a doula in Amsterdam, Abcoude or surroundings and do you want to be guided by me?

Then I invite you for an introductory meeting,

Best regards, Susan

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ben je enthousiast geworden, heb je nog vragen of wensen en wil je kennis met mij maken? Maak dan een afspraak met me voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek. Je kunt me het beste bellen, een whatsapp sturen of een mail naar: